So sánh các bảng liệt kê

Xây dựng Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm TP Cần Thơ

Xây dựng Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm TP Cần Thơ


Ngày 14-7, Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) lần thứ XII chính thức khai mạc. Dự đại hội có Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ cùng 190 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) lần thứ XII.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Ninh Kiều nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI.

Kinh tế quận Ninh Kiều tiếp tục ổn định và phát triển ở mức cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, thương mại, du lịch, tài chính tiếp tục là ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; tỷ trọng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp giảm dần qua các năm. Ước năm 2020, khu vực I chiếm 0,01%, khu vực II chiếm 23,97%, khu vực III chiếm 76,02%. Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế, hình thành nhiều trung tâm thương mại lớn, phát triển nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ mới có chất lượng cao, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, giao dịch của người dân và du khách. Tổng mức hàng hóa bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cuối nhiệm kỳ ước đạt 92.959 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Cơ sở hạ tầng kinh tế – kỹ thuật của quận được tập trung đầu tư xây dựng trở thành đô thị văn minh, hiện đại; giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ tiếp tục phát triển; công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao; quốc phòng an ninh giữ vững; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Ninh Kiều đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế – xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng văn minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Để đạt được mục tiêu, Đảng bộ quận Ninh Kiều tập trung huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển bền vững; xây dựng quận Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm của TP Cần Thơ theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, ưu tiên phát triển các ngành thương mại, dịch vụ có tiềm năng lớn, giá trị gia tăng cao. Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm  là thực hiện hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng sát với yêu cầu thực tiễn.

Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong nêu gương thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… nhằm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy Ninh Kiều phát triển nhanh, bền vững.Source link

img

CanThoLand

Bài viết liên quan

Bộ Xây dựng cho ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ

1.Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch ngành, quy...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

6 định hướng về khoa học công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Các hoạt động khoa học công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo phục vụ...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Bộ GTVT sẽ khởi công 67 dự án giao thông trọng điểm trong thời gian tới

Theo Bộ GTVT, giai đoạn 2021-2025, ngành dự kiến khởi công 67 dự án, gồm 11...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Tham gia thảo luận