So sánh các bảng liệt kê

Vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin về quy hoạch sử dụng đất và giá đất tỉnh Cà Mau

Vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin về quy hoạch sử dụng đất và giá đất tỉnh Cà Mau


Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giá đất của người dân và doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Hệ thống thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 Hệ thống thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện được vận hành thử nghiệm trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hệ thống gồm dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cà Mau đến năm 2020, theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 7/10/2019 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau và dữ liệu bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, theo Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

Hệ thống cho phép tra cứu thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giá đất tại vị trí quan tâm và cung cấp các thông tin cơ bản khác như: xã, phường, thị trấn; số tờ bản đồ; số hiệu thửa đất; diện tích; mục đích sử dụng đất.

Hệ thống được vận hành thử nghiệm trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ http://sotnmt.camau.gov.vn.

Hệ thống sẽ được vận hành thử nghiệm 3 tháng để ghi nhận phản ảnh của các tổ chức, cá nhân và đánh giá tính ổn định của hệ thống trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.Nguồn: Viện Quy Hoạch Đô Thị và Nông Thôn Quốc Gia- Vuip.vn

img

CanThoLand

Bài viết liên quan

Hơn 313 nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1579/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3840/UBND-XDĐT (ngày...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3950/UBND-XDÐT (ngày...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Tham gia thảo luận