So sánh các bảng liệt kê

Nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch, xây dựng

Nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch, xây dựng


Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu giám đốc sở, chủ tịch UBND quận, huyện nâng cao hiệu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng (Công văn số 1730/UBND-XDĐT).

Các sở, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt và quan tâm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực này. Trong đó, cần chú trọng công tác lập và quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng; hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản; việc thực hiện các kết luận và kiến nghị thanh tra, kiểm tra kiểm toán theo đúng quy định; kịp thời tham mưu UBND thành phố giải quyết có hiệu quả các vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền.Nguồn: Viện Quy Hoạch Đô Thị và Nông Thôn Quốc Gia- Vuip.vn

img

CanThoLand

Bài viết liên quan

Hơn 313 nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1579/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3840/UBND-XDĐT (ngày...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3950/UBND-XDÐT (ngày...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Tham gia thảo luận