So sánh các bảng liệt kê

Lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025

Lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Lê Thanh Tâm đã ký ban hành Quyết định số 93/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025.

Nhà ở đường Lý Thái Tổ.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025, trị giá gói thầu 487.139.000 đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố Cần Thơ, (nguồn kinh phí bố trí cho các khoản cho đột xuất phát sinh năm 2021, theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho Sở Xây dựng), hình thức lựa chọn thầu: chỉ định thầu rút gọn, thời hạn tháng 6, 7 năm 2021, thời gian thực hiện 02 tháng.

Theo Quyết định, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 12/01/2021, ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 60/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Theo Quyết định số 60/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ, điều chỉnh phát triển nhà ở đảm bảo phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bố trí sắp xếp lại dân cư và việc chỉnh trang, phát triển đô thị của thành phố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Phát triển nhà ở từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số hàng năm của người lao động, công nhân, các hộ gia đình từ các địa phương khác đến thành phố sinh sống, học tập và làm việc, tăng tỷ trọng nhà cho thuê đối với phân khúc nhà ở giá rẻ để giải quyết nhu cầu ở của các đối tượng có thu nhập thấp tại đô thị, đặc biệt là các hộ gia đình sống trên và ven kênh, rạch cần phải di dời, tại định cư hoặc trong các nhà tập thể và chung cư cũ, hư hỏng nặng, nguy hiểm cần phải sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới…

Định hướng phát triển nhà ở trong tương lai là phải phù hợp với phát triển đô thị và đồng bộ với phát triển hạ tầng, thích ứng với biến đổi khí hậu; Khuyến khích và đẩy mạnh phát triển mô hình nhà chung cư tại các khu vực đô thị tập trung cao dân cư để sử dụng quỹ đất tiết kiệm; Phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, cải tạo khu vực dân cư hiện hữu, cải tạo, xây dựng mới thay thế các nhà tập thể, chung cư cũ; di dời nhà ở ven và ở trên kênh rạch; tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở…

Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân 25,5m2/người, diện tích nhà ở tăng thêm toàn thành phố Cần Thơ là 5,33 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 1,77 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội 0,35 triệu m2 sàn, nhà ở tái định cư 0,50 triệu m2 sàn, nhà ở người dân tự xây dựng 2,71 triệu m2 sàn; số lượng nhà ở tăng thêm 38.891 căn, trong đó nhà ở thương mại 9.829 căn, nhà ở xã hội 5.982 căn, nhà ở tái định cư 5.007 căn, nhà ở người dân tự xây dựng 18.073 căn. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân tăng lên 29,8m2, diện tích nhà ở tăng thêm toàn thành phố Cần Thơ là 6,57 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 2,34 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội 0,38 triệu m2 sàn, nhà tái định cư 0,50 triệu m2 sàn, nhà ở người dân tự xây dựng 3,35 triệu m2 sàn; số lượng nhà tăng thêm là 47.067 căn.

Dự kiến quỹ đất phát triển nhà ở đến năm 2025 toàn khu là 2.596,9ha, trong đó đất ở 1.048, 2ha; nhà ở thương mại 1.000,4ha, nhà ở xã hội 19ha, nhà ở tái định cư 28ha. Đến năm 2030, diện tích đất toàn khu là 519,7ha, trong đó đất ở 226,8ha, nhà ở thương mại 160,3ha, nhà ở xã hội 27,7ha và nhà ở định cư 28,8ha…

Theo đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020 – 2025 là 48.696 tỷ đồng, trong đó, vốn từ ngân sách Nhà nước khoảng 6.434 tỷ đồng; vốn từ các doanh nghiệp khoảng 19.844 tỷ đồng; vốn của hộ gia đình cá nhân tư xây dựng nhà ở khoảng 22.418 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 – 2030 nhu cầu tổng vốn là 79.876 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước khoảng 8.724 tỷ đồng; vốn từ các doanh nghiệp khoảng 33.946 tỷ đồng; vốn của hộ gia đình cá nhân tự xây nhà ở khoảng 37.206 tỷ đồng.Nguồn: Viện Quy Hoạch Đô Thị và Nông Thôn Quốc Gia- Vuip.vn

img

CanThoLand

Bài viết liên quan

Bộ Xây dựng cho ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ

1.Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch ngành, quy...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

6 định hướng về khoa học công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Các hoạt động khoa học công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo phục vụ...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Bộ GTVT sẽ khởi công 67 dự án giao thông trọng điểm trong thời gian tới

Theo Bộ GTVT, giai đoạn 2021-2025, ngành dự kiến khởi công 67 dự án, gồm 11...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Tham gia thảo luận