So sánh các bảng liệt kê

Ðiều chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch chung TP Cần Thơ

Ðiều chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch chung TP Cần Thơ


Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa có công văn số 1044/VPUB-XDÐT truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính xem xét đề cương, dự toán chi phí lập Ðiều chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Xây dựng đề nghị, trình UBND thành phố trong tháng 4-2021.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có Tờ trình 743/TTr-SXD ngày 19-3-2021 về việc xin phê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập Ðiều chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính TP Cần Thơ, diện tích đất lập quy hoạch khoảng 143.896ha. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng là Sở Xây dựng thành phố, Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, UBND thành phố phê duyệt dự toán kinh phí, nguồn vốn lập quy hoạch từ vốn đầu tư công, thời gian thực hiện năm 2021-2023. Dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng tạm tính hơn 20,94 tỉ đồng, khi thanh quyết toán căn cứ sản phẩm thực tế được nghiệm thu và theo các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng và các quy định khác có liên quan. Sau khi có quyết định phê duyệt đề cương, dự toán chi phí, Sở Xây dựng tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng theo quy định.Nguồn: Viện Quy Hoạch Đô Thị và Nông Thôn Quốc Gia- Vuip.vn

img

CanThoLand

Bài viết liên quan

Hơn 313 nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1579/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3840/UBND-XDĐT (ngày...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3950/UBND-XDÐT (ngày...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Tham gia thảo luận