So sánh các bảng liệt kê

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ


UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1821/QÐ-UBND (ngày 17-8-2021) “Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Công trình Khu tái định cư Bình Thủy (Khu 1) thi công tuân thủ “3 tại chỗ”.

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, áp dụng vào việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NÐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bộ đơn giá ban hành định mức xây dựng, gồm: Ðơn giá nhân công vùng II và vùng III theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá máy thi công theo Thông tư số 11/2019/TT- BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá xây dựng công trình xây dựng, đơn giá khảo sát công trình xây dựng, đơn giá sửa chữa công trình, đơn giá thí nghiệm vật liệu chuyên ngành xây dựng, đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình. Các đơn giá này áp dụng cho vùng II và vùng III.

Ðối với các dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã ký kết hợp đồng trước ngày Quyết định công bố Bộ đơn giá có hiệu lực, chủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 94/QÐ-SXD (ngày 21-4-2014) của Sở Xây dựng. Các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt dự toán công trình nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc chưa ký kết hợp đồng (đối với trường hợp chỉ định thầu), chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm tra và phê duyệt lại dự toán theo Quyết định công bố Bộ đơn giá này. Ðối với hợp đồng thực hiện theo đơn giá điều chỉnh được ký kết sau ngày công bố bộ đơn giá, chủ đầu tư phải áp dụng đơn giá nhân công, máy thi công theo Quyết định công bố này để thanh toán. UBND thành phố giao Sở Xây dựng công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ trên website của Sở để triển khai thực hiện.Source link

img

CanThoLand

Bài viết liên quan

Bộ Xây dựng cho ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ

1.Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch ngành, quy...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

6 định hướng về khoa học công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Các hoạt động khoa học công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo phục vụ...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Bộ GTVT sẽ khởi công 67 dự án giao thông trọng điểm trong thời gian tới

Theo Bộ GTVT, giai đoạn 2021-2025, ngành dự kiến khởi công 67 dự án, gồm 11...

Tiếp tục đọc
bởi CanThoLand

Tham gia thảo luận