Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Hơn 313 nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Hơn 313 nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1579/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Khu bến cảng Lạch Huyện. Theo đó, nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển đến năm 2030 khoảng 313 nghìn […]

Xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3840/UBND-XDĐT (ngày 10-9-2021) về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BXD (ngày 16-8-2021) của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội.  Khu nhà ở xã hội Gia […]