Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Chương trình hành động của Chính phủ xây dựng, phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2045

Chương trình hành động của Chính phủ xây dựng, phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2045

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cần Thơ là trung tâm, cực tăng trưởng của […]