Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025

Lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Lê Thanh Tâm đã ký ban hành Quyết định số 93/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025. Nhà ở đường Lý Thái Tổ. Quyết định […]