Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Vùng thông minh Bình Dương vào Tốp 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh thế giới

Vùng thông minh Bình Dương vào Tốp 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh thế giới

Sau ba lần liên tiếp được vinh danh Tốp 21 địa phương, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới (Smart21), Vùng Thông minh Bình Dương vừa được công nhận vào Tốp 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh trên thế giới.  Một […]