Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin về quy hoạch sử dụng đất và giá đất tỉnh Cà Mau

Vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin về quy hoạch sử dụng đất và giá đất tỉnh Cà Mau

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giá đất của người dân và doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Hệ thống thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  Hệ thống thông tin về […]

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp thoát nước và chống ngập úng đô thị

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp thoát nước và chống ngập úng đô thị

Sáng ngày 29/12, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp thoát nước và chống ngập úng đô thị theo hướng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu”. […]